Despre noi

· PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi);

De la mic la mare lumea este interesată de buletinele meteo sau de semnalele din natură care prevestesc schimbarea vremii. Încă din clasele primare elevii întâlnesc noţiunea de climă, care se caracterizează prin diferite noţiuni meteorologice, însă subiectul este tratat destul de evaziv. Prin urmare elevii nu ştiu cum să se comporte în cazul unor dezastre naturale.

Conform studiilor efectuate de Organizaţia Mondială de Meteorologie 80% din totalitatea catastrofelor naturale sunt de origine meteorologică sau hidrologică.

În permanenţă s-a încercat îmbunătăţirea considerabilă a calităţii prognozelor meteo corelată cu progresele considerabile făcute în ramurile ştiinţei şi tehnicii.

Introducerea în programul activităţilor educative a unui asemenea concurs pe teme de meteorologie este necesară în primul rând pentru a veni în sprijinul elevilor în îmbogăţirea cunoştinţelor privind fenomenele atmosferice severe şi în al doilea rând să înveţe cum să se comporte în caz de dezastre naturale.

În cadrul orelor de curs din cadrul disciplinelor şcolare noţiunile nu pot fi aprofundate şi prin urmare se impune un studiu individual şi colectiv pe marginea acestor subiecte şi totodată îmbogăţirea cunoştinţelor din colaborări externe. În aceeaşi măsură elevi participanţi vor putea disemina în rândul colegilor cunoştinţele acumulate.

Pentru că defrişările lasă urme şi răni adânci, ca şi poluarea şi ignoranţa, aşa că, măcar azi...sau mâine - până nu e prea târziu să facem un popas şi să ne gândim ce e de făcut. Pentru a salva ce se mai poate şi pe noi înşine, la drept vorbind.

C.2. Scopul proiectului;

- educarea şi mobilizarea tinerei generaţii şi implicarea cadrelor didactice în vederea valorificării experienţei în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi a conştientizării efectelor schimbărilor climatice asupra mediului şi organismelor

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului;

- dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare;

- realizarea de către elevi a unor creaţii literare şi desene care au ca tema evoluţia vremii pe glob;

- prezentarea de către elevi a unor referate, proiecte educative pe teme privind fenomenele atmosferice şi evoluţia vremii pe glob.

- identificarea principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; alunecări de teren; incendii)

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;

Grupul ţintă este format din elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cercetători.

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți;

elevi, părinti, cadre didactice